Digitální transformace hornictví


Tak jako jiné sektory, také hornictví prochází masivní transformací vedenou digitálními technologiemi. Výzkumy ukazují, že největší překážkou není samotná technologie, ale její implementace, a to především nejasné vedoucí postavení, rezistentní zavedené firemní kultury a absence potřebných dovedností.

V těžebním průmyslu se musí především získat schopnosti a dovednosti týkající se zejména datových analýz, programování potřebného software a plánování příslušných scénářů. Těžební firmy, které pochybí v rozvíjení těchto schopností, se prostě nikam neposunou. K úspěchu je nezbytné, aby si všichni v těžební společnosti uvědomili, že „všichni jsme horníci“: technologové i geologové, ti kteří „dolují“ data i skuteční havíři rubající uhlí či rudu.

Z pohledu kultury práce vyžaduje digitální transformace vůli spolupracovat a sdílet rizika, přijímat pochybení a rychle se poučit z minulých omylů. To je skutečně velká výzva. Je nezbytné pochopit, že budoucí vedení nebude zahrnovat jen báňské inženýry, ale také počítačové vědce. Jistě, hornictví je stále o lámání skal a těžení nerostů – to bude i nadále jeho cesta. Přichází však změna.

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.