Japonsko plánuje do 10 let výstavbu 45 nových uhelných elektráren


V příští dekádě by chtěly japonské energetické společnosti postavit 45 dalších uhelných elektráren, jež by přinesly navýšení současných kapacit o víc než 20 GW.

V roce 2015 bylo z fosilních paliv v Japonsku vyrobeno 82 % elektřiny, přičemž v roce 2010 tento podíl činil 62 %. Velký nárůst se dostavil po katastrofě jaderné elektrárny ve Fukušimě, kdy se energetické společnosti soustředily na fosilní paliva jako náhradu za ztracenou výrobu z jádra.

V Japonsku je provozováno víc než 60 velkých tepelných elektráren ve vlastnictví top deseti utilit. Domácí uhelná produkce skončila prakticky v roce 2002 a Japonsko od té doby veškeré potřebné uhlí dováží, zejména z Austrálie. V roce 2015 dovoz vzrostl na 210 mil. t – oproti 193 mil. t z roku 2011. Japonské technologie pro uhelné elektrárny vykazují nejvyšší účinnost na světě. Jsou instalovány výhradně nové čisté uhelné technologie, jako jsou ultra-superkritické bloky či integrované kogenerační cykly, které nahrazují některé starší uhelné elektrárny. Uhlí by mělo také nahradit spalování ropných produktů v elektrárnách.

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.