Nastal čas pro stabilizaci výroby německé důlní technologie?


Němečtí výrobci důlních strojů a zařízení očekávají, že rok 2017 bude rokem stabilizace s následným předpokládaným růstem v roce 2018. Přicházejí nové zakázky.

Ještě v roce 2016 se domácí obrat snížil o 36 % na 210 mil. eur, zahraniční příjmy spadly o zhruba 21 % na 2,6 mld. eur. Situace se však mění k lepšímu díky rostoucím cenám surovin a nově povzbuzené vůli investovat do těžebního průmyslu. Ačkoli situace stále ještě není jednoduchá, výrobci důlní techniky si udržují stabilní stav pracovních sil – v současné době 12 000 zaměstnanců – a změny se neplánují.

Německo realizuje energetickou politiku, která je fragmentovaná, nepředvídatelná a z perspektivního hlediska ne vždy komprehenzivní. Poslední černouhelný důl bude uzavřen v roce 2018. Postupně se uzavírají jaderné elektrárny. Náklady a přínosy z vládou vedené energetické politiky jsou „mimo rozumné proporce“. Na domácím trhu tedy němečtí výrobci těžební techniky očekávají další propad v příjmech.

Největším trhem pro ně zůstává Evropská unie, kam směřuje 20 % exportu, zejména pak do Velké Británie, Itálie a Francie. Poptávka je hlavně po stroje a zařízení využívané při výstavbě tunelů. Dalším nejdůležitějším regionem s podílem 11 % je Afrika, zejména její severní část (Egypt, Alžírsko), kam se export od roku 2014 téměř ztrojnásobil. Jiný významný trh představují USA (10 % vyvážených strojů a zařízení, zejména úpravárenské a dobývací technologie). Němečtí výrobci doufají, že se v USA zastaví za Trumpovy vlády zavírání uhelných dolů.

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.