Potřeba kybernetické bezpečnosti


Kybernetická zločinnost zatím na hornictví ve větší míře nemířila, ovšem může se tak snadno stát. Na dnešním konkurenčním globálním trhu s komoditami probíhají špionážní akce, jež mají zjistit, jaký mají zájmové skupiny přístup k nejnovějším technickým znalostem a tajným informacím aby si mohly udržet konkurenční výhody. Těžební průmysl je pod hrozbou kybernetických útoků zaměřených na zkoumání jeho strategické pozice v globálních dodavatelských řetězcích. Přesně cílené a vysoce koordinované útoky jsou spojovány se širokým spektrem atakujících skupin, od hackerských aktivistů až po nepřátelské vlády a organizovaný kriminální zločin. Tyto skupiny se naučily rozpoznávat významnou roli, jakou těžené komodity hrají v regionálních i globálních dodavatelských řetězcích a jak jsou důležité pro národní ekonomiky. Umějí dobře zkoumat citlivost a zranitelnost těžebních společností spoléhajících na integrované a automatizované systémy.

Těžební průmysl je tedy jak geopolitickým, tak ekonomickým cílem. Není však třeba panikařit. Je jen malý důvod podezírat vždy každého hráče na dílčím komoditním trhu, že se chce ze dne na den infiltrovat mezi své konkurenty. Nicméně nelze na druhou stranu přehlížet nic, co by mohlo vypovídat o akcích kybernetické kriminality.

S každoročně rostoucím počtem kybernetických útoků musí firmy využívající průmyslové kontrolní systémy vytvořit centra bezpečného provozu – jako první krok proti kybernetickým zločinům. Takové centrum je nezbytným supervizním a administrativním mechanismem pro bezpečnost IT systémů.

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.