Půlstoletí Úpravny uhlí Ledvice


Před padesáti lety – přesně 1. prosince 1964 – byl v Ledvicích zahájen zkušební provoz první etapy na tehdejší dobu mimořádně moderní a výkonné úpravny uhlí. Ani po dlouhém období nepřetržitého provozu úpravně dech nedošel. Naopak, díky systematickým modernizacím, průběžným rekonstrukcím a zavádění nových technologií je schopna reagovat na zvýšené objemy těžby. Ledvická úpravna je navzdory úctyhodnému věku stále spolehlivě fungujícím úpravárenským zařízením odpovídajícím náročným podmínkám třetího tisíciletí. Řada inovací přispívá také ke zlepšování životního prostředí. I když se specifický provoz neobejde bez polétavého prachu, jeho množství se daří trvale snižovat. Opatření pro lepší životní prostředí se netýkají pouze vlastních úpravárenských provozů, ale orientují se také na sousední Ledvice a Chotějovice.

Historie ledvické úpravny

Rozhodnutí postavit jeden ústřední závod na úpravu uhlí pro bílinskou oblast padlo na konci 50. let. Moderní úpravna měla nahradit původní menší drtírny uhlí a zefektivnit proces úpravy schopný reagovat na plánované vyšší objemy těžby. Důležitým motivem pro její výstavbu byla snaha o maximální využití těžených uhelných zásob, včetně závalového uhlí a jalovin v již přerubaných dobývacích prostorech po hlubinných dolech. Výstavba byla zahájena v roce 1960. Přes nejrůznější potíže, které provázejí každou velkou stavbu, se podařilo na konci roku 1964 zahájit zkušební provoz první dokončené etapy. Celý rozsáhlý úpravárenský komplex byl dokončen v roce 1967. Centrální ledvická úpravna vyrůstala zároveň s novou výkonnou tepelnou elektrárnou Ledvice (1966 – 1969).

Důležité milníky pěti úpravárenských dekád

Zmínit podrobněji dlouhou řadu inovačních řešení, výstavbu všech nových objektů a technologií během uplynulých padesáti let je téměř nemožné, proto připomeňme alespoň některé momenty. Už záhy po zahájení plného provozu na konci 60. let byl v ledvické úpravně, jako vůbec v prvním zařízení uhelného průmyslu v tehdejším Československu, uplatněn pokrokový řídicí systém německé firmy WSSB. Tento systém ovládání pohonů s centrálním dispečinkem spolehlivě sloužil až do druhé poloviny 90. let, kdy byl nahrazen plně digitalizovaným procesorovým řízením více než 700 pohonů pásových dopravníků, třídičů, drtičů, pracích a předpíracích van. Důležitou změnou bylo v roce 1990 nahrazení původní kolejové dopravy vytěženého uhlí z Dolů Bílina pásovými dopravníky. Ke zlepšení výrobní činnosti přispěla také montáž nových drtičů a osazení všech linek pásových dopravníků indikátory a magnetickými separátory kovů. Kvalitu sortimentu tříděného uhlí pozitivně ovlivnila výměna původních válcových třídičů stávajícími vlnonapěťovými třídiči, které oddělují prachové podíly od uhlí určeného k dalšímu zpracování. Pozoruhodně se do historie ledvické úpravny zapsal rok 2011, kdy se zdařil absolutní rekord. 10 155 946 tun upravených uhelných produktů znamenal zatím nejlepší výsledek v historii lokality DB.

Účinný boj proti uhelnému prachu a opatření pro zlepšování životního prostředí

Mezi opatření eliminující prašnost patří 500 trysek umístěných na 150 zkrápěcích rampách všech tras pásových dopravníků v ledvickém úpravárenském komplexu tj. od hlubinných zásobníků až po drobný prodej. Lepšímu stavu ovzduší v sousedních Ledvicích pomáhají protiprašné ocelové stěny u obou hlubinných zásobníků, šest výkonných průmyslových vysavačů, které brání hromadění a úniku prachu z objektů úpravny. Účinnými pomocníky v boji proti prachu jsou rovněž mokré hladinové odlučovače. Výkonné odsávací zařízení bylo instalováno také v drtírně kotlového uhlí. Prostor mezi úpravárenským kolejištěm a sousedními Ledvicemi odděluje a pronikání hluku účinně brání 238 metrů dlouhá ochranná stěna. Ve vztahu k ochraně životního prostředí je důležitý také bezodpadní provoz objektu prádlo, díky němuž se nemusí vypouštět odpadní kaly do úložiště mimo areál. V roce 2012 byl ukončen provoz na skládce mouru s kapacitou 100 tis. tun, která byla umístěna v těsném okolí města Ledvice. Tento provoz nutný pro výrobu prachových směsí byl přemístěn do areálu úpravny tak, aby nadále neobtěžoval obyvatele Ledvic a Chotějovic. Nová nakládka mouru byla hotova v roce 2014. V současné době intenzivně probíhají stavební práce na přemístění nakládky tříděného uhlí – dokončení je naplánováno na polovinu roku 2015.Půlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí LedvicePůlstoletí Úpravny uhlí Ledvice


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.