SchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍ


V roce 1997 bylo rozhodnuto o náhradě velkostrojů technologického celku TC2 tvořeného rýpadly SRs 1500/55 a 1500/60 a zakladačem ZP 5000. Ve výběrovém řízení uspěla a kontrakt realizovala projekční kancelář Vítkovice-Prodeco. Postupně byly do provozu Dolů Nástup Tušimice nasazeny v rozmezí let 2000 až 2006 zakladač ZPDH 6300.1/Z 101 a dvě rýpadla – SchRs 1550.1/K 109 a 1320/K 110. O tom, že volba byla správná, svědčí vynikající výkony, které všechny stroje vykazují. Například v roce 2009 kolesové rýpadlo SchRs 1550.1/K 109 roce dosáhlo výkonu 12,5 mil. m3 těžených hmot a zařadilo se v pomyslném žebříčku nejvyšších těžeb velkostrojů na DNT na druhou příčku.

Lom Merkur - průkopník velkolomové dobývací techniky

Ve druhé polovině 50. let minulého století se stal právě se rozvíjející velkolom Merkur místem nasazení nové kontinuální dobývací technologie. V roce 1963 zde byla prvně nasazena dálková pásová doprava namísto zatím převažující dopravy kolejové. Ve stejném roce zahájilo provoz také kolesové rýpadlo K 300/26-K 44. Dynamický rozvoj dobývací technologie zde pokračoval dál. Už v roce 1967 bylo uvedeno do provozu kolesové rýpadlo SRs 1500.1/ K 55 a jen o rok později opustila montážní místo další „esereska“ K 60. Obě rýpadla pocházela z produkce renomovaného výrobce dobývací techniky Lauchhammerwerk v bývalé NDR (nyní Tenova – TAKRAF Lauchhammer). Montáž však probíhala ale v režii Uničovských strojíren a posádek velkostrojů, které byly přítomny nejen na montážním místě, ale zkušenosti sbíraly i v lužickém revíru. Rýpadlo SRs 1500.1/K 55 v letech 1967-2003 vytěžilo téměř 324 mil. m3 skrývky. Rok před svým vyřazením dokonce dosáhlo zřejmě už nepřekonatelného rekordu, když odtěžilo 13,1 mil. m3 skrývky. Jeho šestatřicetileté působení na DNT provázely také dvě osudové havárie. Hned v prvním roce nasazení došlo k zřícení horní stavby vlivem chybné koncepce řešení hydrauliky kočky zdvihu, která zajišťuje stabilitu stroje. Následky do té doby nevídané havárie se odstraňovaly rok. Dalším nepříjemným zářezem v životě rýpadla byl masivní skluz zeminy na koleso v roce 1977.

Náhrada za osvědčená rýpadla SRs 1500

I přes nesporné kvality obou východoněmeckých rýpadel technický rozvoj v oblasti dobývací techniky postupoval dál. Důvodů pro pořízení nových velkostrojů bylo několik. Hlavním byla neschopnost tohoto typu rýpadel pracovat ve víceřezové technologii na prvním a druhém skrývkovém řezu. Navíc, v případě rozsáhlé generální opravy a modernizace by stáří rýpadla 1500 v době předpokládaného vyuhlení přesahovalo 60 let. Ve výběrovém řízení na obnovu dobývací technologie DNT uspěl přední tuzemský výrobce Vítkovice-Prodeco (nyní je Prodeco dceřinou společností SD), který samostatně vyvinul zakladač ZPDH 6300.1/Z 101 dodaný v roce 2000 a ve spolupráci s německou firmou ThyssenKrupp Fördertechnik dvě kolesová rýpadla. Prvním bylo SchRs 1550, které opustilo montážní místo Březno v prosinci 2001. Poslední z dodávky bylo rýpadlo typu SchRs 1320/K 110, které od roku 2006 úspěšně zdolává často se vyskytující tvrdé polohy na druhém skrývkovém řezu.

SchRs 1550.1/K 109 splnilo očekávání

Jedná se vůbec první rýpadlo koncepce v celém světě uznávané firmy Krupp v České republice. Jeho výkony vycházejí z místa nasazení, tj. podmínek prvního skrývkového řezu DNT, kde převažují snáze rozpojitelné nadložní zeminy. Splňuje také požadavek kopírovat stoupání terénu při postupu skrývky. Oproti svým předchůdcům může mít pracovní plošinu až 10 m nad úrovní pásových dopravníků. Těžba je možná při podélném sklonu až 5,8 %. Hloubkové řezy mohou být prováděny až 12 m pod úroveň pásových dopravníků. Bytelná ocelová konstrukce splňuje evropské normy a zaručuje maximální životnost stavby. Koleso je osazeno 14 korečky o objemu 1,24 m3. Jejich předčasnému vyprazdňování brání prstencový díl s hydraulickým čistícím zařízením. Skluz s hydraulickým seřezávačem odvádí materiál na dopravní pás kolesa. I když stroj 1550 zahájil zkušební provoz v roce 2002, plný provoz začal až na jaře následujícího roku, kdy úspěšně absolvoval výkonové zkoušky.

TECHNICKÉ PARAMETRY RÝPADLA SchRs 1550.1/K 109

Teoretický výkon 5 500 m3/h

Délka/výška 205 m/56 m

Provozní hmotnost včetně nakládacího vozu 3 753 t

Výkon pohonu kolesa 1 000 kW

Maximální výška řezu 30 m

Výkon drtiče ve střední stavbě 5 500 m3 . s.z. hod-1

Podvozek/rychlost pojezdu podvozku housenicový/max. 10 m/minSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍSchRs 1550.1/K 109 MODERNÍ RÝPADLO TŘETÍHO TISÍCILETÍ


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.