Všechna rýpadla na DNT mají technologii GPS


V září byla tímto unikátním systémem osazena tři skrývková rýpadla

Během plánovaných technologických odstávek velkostrojů na tušimické skrývce byla na všechny tři kolesová rýpadla (SchRs 1 550/K 109, SchRs 1 320/K 110 a KU 800.20/K 106) namontována technologie GPS, která informuje nejen o přesné poloze, ale přispívá také k dodržování pojezdové roviny a výrazně tím zvyšuje technologickou kázeň. Velkostroje těžící uhlí byly GPS vybaveny již v minulých letech, a tak nyní na DNT těží všechna kolesová rýpadla s tímto pomocníkem ovládání.

DNT průkopníkem zavádění nových technologií

Už v roce 2006 bylo na rýpadle K 800 N.1/K 103 v rámci výzkumného úkolu aplikováno první technické zařízení pro oboustranný přenos dat prostřednictvím GPS. Od té doby se postupně rozšířilo na všechny rýpadla řady KU 300 a K 800 provozovaná v uhelném lomu a během letošního září také na rýpadla všech tří skrývkových řezů. Systém měření polohy těžebních mechanismů prostřednictvím vizualizace informuje nejen o přesné poloze rýpadla a jeho pohybu, ale také o poloze kolesa vůči uhelné sloji či skrývkovému řezu. Umožňuje také řízení pojezdové roviny v reálném čase s okamžitou kontrolou. Pro řidiče rýpadel je důležitá přesnost určení polohy a výšky středu osy kolesa. Unikátní systém pro sledování polohy kolesa kolesových rýpadel vyvinula společnost GeoTEL ve spolupráci s  KVASoftware. Firma GeoTEL také provedla u tří skrývkových rýpadel na DNT montáž GNSS/RTK aparatur, inerciálních snímačů a hlavních řídicích jednotek.

SchRs 1 320/K 110 nově s GPS

Také toto rýpadlo, jehož pracovním prostorem je druhý skrývkový řez, se dočkalo systému GPS. Ještě před jeho osazením bylo nutné provést zhruba 140m kabeláž (z elektrorozvodny ke snímačům na vyvažovacím výložníku a vrátku zdvihu kolesa). O přesné poloze kolesa je řidič informován z obrazovky v kabině. Získaná data včetně informací o druzích a objemech těženého materiálu, či výskytu pažených vrtů a starých důlních děl jsou zpracovávána v centrálním počítači (serveru) a kromě řidiče velkostroje je využívají i řídící pracovníci.

text a foto: Tomáš VrbaVšechna rýpadla na DNT mají technologii GPSVšechna rýpadla na DNT mají technologii GPS


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.