Znovuobjevená Střezovská rokle


Ve Střezovské rokli, unikátní přírodní památce u Března, byly vysázeny transferované rostliny z míst budoucího postupu DNT. Na jarní výsadbě chráněného kozince dánského se podíleli také mladí ochránci přírody – žáci ze ZŠ Březno.

Strž najdeme východně od obce Březno. Už v roce 1966 byla vyhlášena přírodní památkou. Erozní činnost povrchové vody v měkkých miocenních sedimentech vytvořila nezpevněné písky, jíly a uhelné sedimenty a tím ideální podmínky pro růst teplomilných stromů a keřů. Lokalita se stala domovem chráněných druhů živočichů a rostlin. I přes statut přírodní památky od počátku 70. let začala rokle zarůstat náletovými nepůvodními dřevinami, což mělo negativní vliv na vývoj chráněných rostlin.

K udržení biodiverzity tohoto jedinečného území o rozloze 18 ha bylo bezpodmínečně nutné začít s odstraňováním náletových dřevin. Potřebné a nutné péče se v rámci kompenzačních opatření za úbytek biotopů při provádění hornické činnosti ujaly Severočeské doly. Kromě likvidace nežádoucích nepůvodních náletových porostů zde provádějí ještě údržbové sečení. Tým odborníků složený z vědeckých pracovníků České zemědělské univerzity v Praze a rekultivačních pracovníků SD loni na jaře realizoval plánovaný transfer kozince dánského z míst budoucího postupu Dolů Nástup Tušimice u vrcholu Farářka a Březenské nádrže. Celkem tak v náhradní lokalitě Střezovské rokle bylo na sedmi stanovištích vysázeno loni 26 rostlin kozince dánského.

Letos na jaře se uskutečnila další dosadba, na které se tentokrát podíleli také žáci druhého stupně březenské základní školy. Mladí zapálení přírodovědci nenechali nic náhodě. Ještě před akcí přímo v rokli přednesli referáty týkající se historie obce Střezov a geologie, flóry a fauny přírodní památky Střezovská rokle. Emeritní docent ČZU Jiří Cibulka seznámil vnímavé školáky s problematikou transferu kozince dánského provedeného v roce 2016 a hlavně jim předal společně s instruktáží správné výsadby 15 sazenic kozince a zahájil tím letošní dosadbu. Ta proběhla v místech loňské výsadby, kde se transferovaným rostlinám daří. Akce měla především vzdělávací charakter, žáky nesmírně bavila. Už se těší na podzimní čištění ptačích budek umístěných v mladé rekultivační krajině na Tušimicku.Znovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokleZnovuobjevená Střezovská rokle


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.