ZŠ Braňany má dalšího partnera ze Skupiny SD: PRODECO


Od roku 2008, kdy uzavřely Severočeské doly s obcí Braňany smlouvu o vzájemné spolupráci, zde každoročně podporují nejrůznější projekty pro zkvalitňování života - například v oblastech zdravotnictví, kultury nebo sportu. Tradičně je pomoc zacílena i na vzdělávání, tedy na místní základní a mateřskou školu. Podporovatelem školy je také Prodeco, dceřiná společnost Severočeských dolů. Nedávno poskytla škole finanční prostředky na pořízení čističek vzduchu a interaktivní tabuli. ZŠ Braňany tak získala potřebné zařízení pohlcující nečistoty a alergeny a zpříjemňující školákům pobyt ve třídách.

I když má braňanská škola za sebou už přes padesát let činnosti, je moderním školským zařízením. Na řadě modernizací a úprav přitom spolupracovala obec se Severočeskými doly. Podařilo se vybudovat půdní vestavbu a novou střechu, vyměnit okna, hřiště předškoláků doplnit o nové herní prvky, vybavit učebny interaktivními tabulemi. Škola využívá i moderní multifunkční sportovní areál, který vznikl v jejím sousedství. Nyní dětem zpříjemňují pobyt ve školní družině a mateřské škole čtyři čističky vzduchu. Zajišťují nejen výkonnou filtraci vzduchu, ale sbírají a neutralizují také prach. Eliminují vznik plísní. Vytvářejí vhodné prostředí nejen pro alergiky a astmatiky, ale zvlhčený vzduch v uzavřených místnostech prospívá zdravému dýchání všech dětí. „Účinnost čističek sledujeme. Pokud se osvědčí, rádi bychom jimi vybavili i další třídy. Za tyto tolik prospěšné pomocníky pro chránění dýchacích cest našich žáků společnosti Prodeco moc děkujeme,“ uvedl ředitel školy Petr Kratochvíl.ZŠ Braňany má dalšího partnera ze Skupiny SD: PRODECOZŠ Braňany má dalšího partnera ze Skupiny SD: PRODECO


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.