Uhlík a dogma o změně klimatu

Nejvyšší soud USA v červnu rozhodl ve prospěch státu Michigan, jenž se odvolal proti nařízení mocné Agentury pro životní prostředí EPA ve věci limitů emisí rtuti ze spalování uhlí.

...pokračování článku


Možnosti a šance neenergetického využití hnědého uhlí

Domácí hnědé uhlí v Německu může být i v budoucnosti partnerem obnovitelných zdrojů energie a zaručovat energetickou bezpečnost.

...pokračování článku


Německý hnědouhelný průmysl v roce 2014

Německá produkce hnědého uhlí se z 183,0 mil. t roku 2013 snížila v roce 2014 na 178,2 mil. t. Těžba skrývky přitom dosáhla celkem 879 mil. m3. Do elektráren veřejného zásobování bylo dodáno 159,1 mil. t, což znamená meziroční pokles o 3 %. Celkem 2,1 mil.

...pokračování článku


Hnědé uhlí přispívá k ochraně klimatu a bezpečnosti energetického zásobování

Dvě třetiny všech občanů SRN jsou přesvědčeny, že ceny elektřiny mají velký vliv na konkurenceschopnost německého průmyslu. 63 % občanů tudíž pokládá za nesprávné, že po jaderných elektrárnách mají být odstavovány i hnědouhelné elektrárny.

...pokračování článku
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.