Budoucí orientace porýnského hnědého uhlí v souladu s transformací německé energetiky

Německo musí dnes spoléhat v energetickém zásobování již na víc než dvě třetiny dovážených energetických nosičů. Hnědé uhlí jakožto konvenční nosič je ze 100 % těženo v německých povrchových dolech a spalováno v německých elektrárnách, popřípadě zušlechťováno v úpravnách.

...pokračování článku


Kvalita vody v jezerech zbytkových jam je v dobrém stavu

Většina jezer vzniklých po ukončení těžby v povrchových dolech má potenciál velmi dobrého vývoje kvality vody. Prokázala to zkoumání vedená odborníky Spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí (UBA). Nová umělá jezera nabízejí šanci pro rekreační využití i jako prostor pro život flóry a fauny.

...pokračování článku


Společnost LEAG předkládá koncepci rozvoje hnědouhelného lužického revíru

Dozorčí rada LEAG odsouhlasila na svém březnovém jednání koncepci rozvoje pro lužický hnědouhelný revír na příštích 25 až 30 let.

...pokračování článku


Příspěvek uhlí k zabezpečené energetického zásobování v jednotlivých oblastech světa

Uhlí jako druhý nejdůležitější nosič energie pokrývá 39 % celosvětové primární energetické spotřeby. Navíc je uhlí – jedno zda černé či hnědé – předním nosičem energie pro elektroenergetickou produkci. 40 % celosvětově vyrobené elektřiny je založeno právě na tomto palivu.

...pokračování článku
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.