Globální ozeleňování versus globální oteplování

Přednášku pod tímto názvem prezentoval v říjnu 2016 v Královské společnosti v Londýně s velkým ohlasem anglický myslitel a publicista Sir Matthew White Ridley. Kriticky vyhodnotil současnou klimatickou politiku a mimo jiné poukázal na pozitivní efekt růstu koncentrace CO2 v atmosféře.

...pokračování článku


Světový energetický výhled do roku 2040

V listopadu 2016 vydala IEA – Mezinárodní energetická agentura svůj Světový energetický výhled do roku 2040.

...pokračování článku


Nový český vlastník lužického hnědouhelného průmyslu Transformace německé energetiky potřebuje spolehlivého partnera jakým je hnědé uhlí

Prodej německé hnědouhelné divize společnosti Vattenfall českému energetickému koncernu EPH a jeho finančnímu partneru PPF Investments přinesl také nové pojmenování. Lausitzer Energie AG.

...pokračování článku


Politické rozhodnutí s enormním dosahem

Spolková vláda to tak chtěla: V rámci v červenci 2016 odsouhlaseného zákona o trhu s elektřinou byla nastolena kvóta tzv. bezpečnostní pohotovosti, podle které bylo v Německu odstaveno celkem 2,7 GW kapacit hnědouhelných elektráren na čtyři roky do režimu pohotovosti.

...pokračování článku
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.