Největší stěhování velkostrojů v dějinách MIBRAG

Kolesové rýpadlo 1552 a korečkové rýpadlo 1701, jakož i pásový vůz 832 a tři poháněcí stanice se přesunuly během 27 dnů z vytěženého pole Schleenhain do nového dobývacího pole Peres.

...pokračování článku


Jaký byl pro společnost MIBRAG rok 2016?

Tento rok byl pro celou branži německého hnědouhelného průmyslu opět poznamenán ostrými útoky a také znovu opakovaným voláním po rychlém odchodu od hnědého uhlí.

...pokračování článku


Budoucí jezero Belchatów

Již za nedlouho se mají spustit práce na vytvoření největší vodní nádrže v Polsku. Jezero s rekreačním a sportovním centrem má vzniknout ve zbytkové jámě v dobývacím poli Belchatów a Szczerców. Bude to vlastně soustava dvou propojených a v Polsku i nejhlubších jezer.

...pokračování článku


Perspektiva rozvoje či likvidace hnědouhelného průmyslu v Polsku?

Rozhodnutí o exploataci perspektivních ložisek musí padnout neprodleně, poněvadž bez nových investic začne po roce 2020 těžební výkon v zatím aktivních hnědouhelných dolech do konce jejich životnosti (tj. do počátku 40. let) klesat.

...pokračování článku
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.