Další rozvoj bezpečnosti práce v hnědouhelných povrchových dolech RWE Generation

Divize báňského rozvoje společnosti RWE Power AG zahrnuje velkou množinu úkolů, a to zčásti i těch, které přinášejí nebezpečné situace, jako například stavební výkony v rámci projektů dopravních a pozemních staveb, při realizaci opatření přesidlování obcí a likvidace stavebních objektů, při výstavbě

...pokračování článku


Řízení porýnských hnědouhelných povrchových dolů během transformace energetického sektoru

V porýnském hnědouhelném revíru provozuje společnost RWE Power AG tři povrchové doly – Inden, Garzweiler a Hambach, jejichž společný ročný výkon představuje 90 až 100 mil. t.

...pokračování článku


Je velká energetika překonaná?

Ze závěrů konference Energetika 2016 (Brno, 20. - 21. 9. 2016) Mezi centrální a decentrální energetikou musí vzniknut spolupráce, nikoli soutěž kdo s koho. Velká energetika zůstane minimálně do roku 2050 nezbytným základem koexistence s decentrálními zdroji.

...pokračování článku


Co přinese energetice zimní balíček Evropské komise?

Tzv. zimní balíček, tedy soubor legislativních i nelegislativních návrhů zaměřených na rozvoj energetické unie zveřejnila Evropská komise 30. Listopadu 2016.

...pokračování článku
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.