Efektivní a bezpečná těžba

Restrukturalizace skupiny Severočeské doly, která začala v roce 2012 a byla dokončena v roce 2013, znamenala pro nás všechny dva roky těžké, namáhavé, ale hlavně zajímavé práce. Vytyčili jsme si novou společnou vizi, která je výstižně vyjádřena heslem Efektivní a bezpečná těžba.

...pokračování článku

Efektivní a bezpečná těžba

Výsledky bezpečnosti práce v letošním prvním pololetí

pohledem závodního lomů Milana Novotného Problematika bezpečnosti práce v těžebních organizacích provádějících hornickou činnost má svá specifika. V Severočeských dolech je ochrana lidského zdraví tou nejvyšší prioritou. Od roku 2013 je důsledně realizována strategie Efektivní a bezpečná těžba.

...pokračování článku

Výsledky bezpečnosti práce v letošním prvním pololetí

Evropská agentura pro BOZP prosazuje zdravá a bezpečná pracoviště v Evropské unii

V Evropské unii během každých 3,5 minut někdo zemře v souvislosti s pracovní činností. Mnohem víc než pracovní úrazy vykazují úmrtí nemoci z povolání.

...pokračování článku

Evropská agentura pro BOZP prosazuje zdravá a bezpečná pracoviště v Evropské unii

Oldřich Lepeška

„Naším úkolem je chránit zdraví a životy zaměstnanců a zajistit jim vyhovující pracovní prostředí,“ říká Oldřich Lepeška, vedoucí oddělení BHP a PO na Dolech Bílina Dvě desítky let systematicky usiluje o trvalé zlepšování bezpečnosti a hygieny práce na lokalitě DB.

...pokračování článku

Oldřich LepeškaSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.