Hornické listy

topImage

Severočeské listy

Od roku 2009 je nedílnou součástí Hornických listů příloha Severočeské listy. Vychází dvakrát ročně a je zacílena především na obyvatele měst a obcí sousedících s těžebními lokalitami Severočeských dolů na Bílinsku a Tušimicku. Severočeské listy si tam během krátké doby našly nejen pravidelné čtenáře, ale také aktivní přispěvovatele, neboť na přípravě jednotlivých vydání spolupracují s redakcí jak představitelé samospráv, tak i samotní občané.

     
slz_2017 sll_2017 slz_2016

Severočeské listy zima 2017

Severočeské listy léto 2017

Severočeské listy zima 2016

sll_2016 slz_2015 sll_2015

Severočeské listy léto 2016

Severočeské listy zima 2015

Severočeské listy léto 2015

slz_2014 slz_2013 sll_2013

Severočeské listy zima 2014

Severočeské listy zima 2013

Severočeské listy léto 2013

sll_2012 slz_2012 sll_2011

Severočeské listy léto 2012

Severočeské listy zima 2012

Severočeské listy léto 2011

slz_2011 sll_2010 slz_2010

Severočeské listy zima 2011

Severočeské listy léto 2010

Severočeské listy zima 2010

HL logo
šéfredaktor: Vrba Tomáš Mgr.
e-mail: vrba@sdas.cz, telefon: +420 603 266 793
redakční rada, předseda: Kozák Rudolf Ing.
e-mail: kozak@sdas.cz